Giỏ hàng
[tintuc]
VẬT TƯ ĐỦ ĐỂ THIẾT KẾ MÔT MÁI LỢP
Vật tư để thiết kế lên hệ vì kèo lợp ngói gồm những loại như sau

  1. Xà gồ
  2. Cầu Phong (rui)
  3. Ly tô (mè)
  4. Vít, pad gắn
 
 


I .  HỆ VÌ KÈO THÔNG DỤNG NHẤT 
 
1- Hệ vì kèo 3 lớp.
 
Hệ kèo thép mạ 3 lớp là một tổ hợp giữa các thanh (C100.75) ốp đôi và (C75.75) được chế tạo thành một Khung kèo mái liên kết với nhau bằng vít tự khoan chất lượng cao.  Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết và Buloong nở quy cách (M100 x 100mm) hoặc (M120 x 120mm) để đảm bảo độ bám chắc nhất. Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) hay goi là mè (35.48) theo các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng cách 320 -> 370mm) đối với ngói màu hay (Khoảng cách 260 -> 280mm) đối với ngói đất sét nung.
 
  
 
2- Hệ vì kèo 2 lớp.
 
 
Hệ kèo thép mạ 2 lớp là một tổ hợp giữa các thanh (C75.75) được chế tạo thành một Khung kèo mái liên kết với nhau bằng vít tự khoan chất lượng cao.  Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết và Buloong nở quy cách (M100 x 120mm) hoặc (M120 x 150mm) và liên kết các vì kèo với nhau bằng các thanh giằng bụng để đảm bảo độ an toàn nhất. Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) hay goi là mè (40.48) theo các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng cách 320 -> 370mm) đối với ngói màu hay (Khoảng cách 260 -> 280mm) đối với ngói đất sét nung.
 


3- Hệ vì kèo mái bê tông.
 
Kết cấu sử dụng Thanh câu phong (C75.75) bắt bằng Buloog nở trực tiếp lên mái bê tông và lớp li tô TS 40.48 hoặc 35.40.


Kết cấu sử dụng Thanh câu phong (C75.75) bắt bằng Buloog nở trực tiếp lên mái bê tông và lớp li tô TS 40.48 hoặc 35.40.
[/tintuc]